Rentgenové snímky – 2. díl

x-ray

 

 

Velmi častou obavou pacientů při rentgenologickém vyšetření v zubní ordinaci bývá strach z ozáření a vlivu rentgenových paprsků na jejich zdraví. Rentgenování doznalo neuvěřitelného vývoje a díky digitalizaci (tzv. radiovisiografie – RVG), kdy se nesnímkuje na film, ale na digitální senzory nebo paměťové fólie, se podařilo dávku snížit na minimální hodnoty.

Abychom si to dokázali lépe představit, porovnejme si to s jinými zdroji, především přírodními, které tvoří zdaleka největší podíl na ozáření obyvatelstva a kterým se člověk nevyhne a lidské tělo je na ně zvyklé. Každý člověk na Zemi je ozařován zářením, které se označuje pojmem přírodní pozadí. Toto pozadí zahrnuje kosmické záření, terestriální (zemské) záření, radon v budovách (tvoří téměř 50% veškerého ozáření obyvatelstva) a např. i radionuklidové zdroje obsažené v lidském těle (draslík, uhlík). Dávka, kterou člověk obdrží za každý jeden kalendářní rok, se liší v závislosti na oblasti, kde žije. Je to dáno především rozdílnou radioaktivitou hornin v podloží. Pro osoby žijící v České republice je hodnota dávky cca 3000 μSv za rok, což je podobná hodnota jako u osob žijících  v USA.

tabulka

 

Pro zajímavost si uveďme některé hodnoty v μSV:

0,1 – snězení banánu (obsahuje izotop draslíku 40K)

0,2 – zhotovení intraorálního snímku v zubní ordinaci (hodnota se může lišit podle použitého přístroje a záznamového média – senzor, paměťová fólie atd.)

10 – zhotovení panoramatického OPG snímku

10 – sledování televizní obrazovky (průměrný občan za rok)

160 – let letadlem Praha – New York – Praha (z kosmického záření, obecně závisí na sluneční aktivitě, geomagnetické poloze letadla, výšce a době trvání letu)

3000 – roční dávka z přírodního pozadí v ČR

7000 – roční dávka z přírodního pozadí ve Finsku

13000 – kouření cigaret (při spotřebě jedné krabičky denně po dobu jednoho roku)

20000 – roční dávkový limit pro pracovníky se zářením v ČR

50000 – roční dávkový limit pro pracovníky se zářením v USA

260000 – roční dávka z přírodního pozadí v Ramsaru v Iránu

 

A co z toho plyne? Že byste se neměli rentgenů bát 🙂  Ročně dostanete z přírodních zdrojů dávku odpovídající 15000 rentgenových snímků, ty 4 bite-wingy navíc už Vás doopravdy neohrozí. Snížení dávky při zhotovení snímku se dostalo na takovou úroveň, že je už dnes dokonce doporučováno i zhotovení rentgenových snímků u těhotných žen (s ochranným límcem a zástěrou, které zakryjí horní polovinu těla), protože diagnostická hodnota snímku výrazně přesahuje riziko při jeho zhotovení. Rentgenové snímky jsou nenahraditelným pomocníkem a především pravidelné zhotovení a správné vyhodnocení bite-wingů pro brzké odhalení i nejmenších kazů by mělo být standardem v každé zubní ordinaci.

 

Rentgenové snímky – 1. díl

 

%d blogerům se to líbí: