•Naše nestátní zdravotnické zařízení nemá uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, protože nechceme být nikým (pojišťovnou) omezování v tom, jakou péči a v jaké kvalitě můžeme nabízet pacientům. Na druhou stranu si plně uvědomujeme, že každý z nás platí měsíčně vysoké částky za zdravotní pojištění, tudíž by z tohoto systému také rád něco čerpal. Přišli jsme tedy s kompromisem, kdy Vám částku, kterou hradí pojišťovna, z naší ceny výkonu odečteme. My ušetříme čas s administrativou a dohadováním s pojišťovnami a Vy de facto uplatníte svoje pojištění. Máte-li tedy pojištění u jakékoliv české pojišťovny, vztahují se na Vás ceny v sloupci Zvýhodněná cena pro pojištěnce.

•Platbu je možno provést hotově, nebo kartou.

•Zde uvádíme pouze výběr z ceníku, kompletní ceník je k nahlédnutí v čekárně.

•Z důvodu naplnění kapacity ordinace již Dr. Šabata až do odvolání nepřibírá nové pacienty. Stále se ještě můžete objednávat k Dr. Kazdovi.

 

Snímek obrazovky 2019-08-10 v 17.35.06C2C3

 

← Předchozí     Následující→

 Menu – grafický rozcestník