Rentgenové snímky – 1. díl

BTW

 

 

Rentgenové snímky jsou nejdůležitějším pomocným vyšetřením v zubním lékařství a jejich zhotovení bývá podmínkou při správném vyšetření, určení diagnózy i následném ošetření pacienta. Poměrně rozšířené je zhotovení tzv. panoramatického snímku (OPG), jedná se o přehledový snímek, který lékaři poskytne mnoho důležitých informací a navede ho k dalším potřebným vyšetřením a zhotovení detailnějších snímků.

 

OPG

Obr. 1 – Na OPG se dá hodnotit např: 1) čelistní kloub  2) uložení zubů moudrosti  3) extrakční rány po vytržení zubu  4) nedostatečně endodonticky ošetřené zuby se zánětem, tzv. „váčkem“  5) další mrtvé zuby, mezery, rozsah a počet výplní atd. atd.

 

Pro detailnější zobrazení problematických míst se používají tzv. intraorální snímky v různých projekcích, na kterých je vidět např. rozsah zánětlivého ložiska pod mrtvým zubem (Obr. 2 vlevo) a jeho následné zhojení po tzv. reendodontickém ošetření kořenového kanálku (Obr. 2 vpravo).

RCRT

Obr. 2 – Hojení periapikálního nálezu

 

Kontroluje se např. i vhojení zubních implantátů před zhotovením korunek (Obr. 3)

3 impla

Obr. 3 – Zubní implantáty

 

Z pohledu preventivní stomatologie jsou ovšem nejdůležitější z rentgenových snímků tzv. bite-wing skusové snímky. Na těchto snímcích jsou vidět především mezizubní kazy, jejichž diagnostika pouze pohledem zrcátkem a sondou je absolutně nedostatečná, většina těchto kazů není okem vidět a přijde se na ně až pozdě, když je defekt veliký a zub začne bolet. Na bite-wing snímcích je možné tyto kazy (demineralizace) detekovat již ve sklovině a pomocí správného čištění vhodným mezizubním kartáčkem je zastavit!

BTW 1.png

Obr. 4 – Bite-wing: 1) malé kazy ve sklovině (černé trojúhelníčky)  2) středně velký kaz  3) hluboký kaz zasahující pod dáseň  4) rozsáhlý kaz blížící se k dřeňové dutině, bez odborného zásahu nerv zubu odumře a bude potřeba ošetřit kořenové kanálky zubu, nebo zub vytrhnout.

 

Bite-wingy zhotovujeme při vstupním vyšetření a ze začátku každého půl roku při preventivní prohlídce. U pacientů, kteří již mají vše opravené a dobře čistí, stačí zhotovení rentgenů jednou za rok. Pokud Vám Váš lékař tyto snímky nezhotovuje, budete pravděpodobně jednou velmi nemile překvapeni, až Vám je někdo udělá a zjistí, co vše bylo utajeno a co se mohlo vyřešit dříve a jednodušeji.

BTW 2

Obr. 5 – Typické nálezy na bite-wingu: 1) nevhodně vytvarovaná tzv. převislá výplň  2) zubní kámen  3) vymizelá kost z mezizubního prostoru, což je dáno parodontitidou, lidově nepřesně paradentózou  4) ulomený zub s odhalenou kořenovou výplní, která se infikuje bakteriemi z úst a bude nutné ji nákladně předělat  5) převislá výplň na zubu vlevo a kaz (tmavé místo) pod výplní na zubu vpravo

 

Rentgenové snímky – 2. díl

 

%d blogerům se to líbí: