Endodontické ošetření kořenových kanálků

R6

 

Tzv. endodontické ošetření kořenových kanálků (angl. Root canal treatment = RCT) je jedním z technicky náročnějších ošetření ve stomatologii. Jedná se o odstranění zaníceného nebo odumřelého nervu zubu. Nerv, nebo správněji zubní dřeň (lat. pulpa), se nejčastěji zanítí z důvodu neošetřeného hlubokého kazu, případně úrazu zubu, a projevuje se především velmi silnou bolestí. Odumřelý nerv poté již dlouho nemusí bolet, ale mrtvá tkáň v zubu dráždí své okolí, což je kost v blízkosti kořene zubu. Vzniká chronický zánět kosti, tzv. “váček”, který postupem času roste a z chronicity přejde do akutního stádia, které se projeví opět bolestí a otokem. Endodontické ošetření je posledním pokusem o záchranu zubu před jeho vytržením.

Náročnost celé procedury spočívá především v tom, že zub (kořen) je často přes 20 mm dlouhý, ale kořenový kanálek je jen 0,15 mm široký a v takto dlouhém a úzkém prostoru se špatně pracuje. V prezentovaném případě má kořenový kanálek velmi jednoduchý průběh, je rovný a má oválný průřez. Často ovšem např. horní stoličky mají 4 kořenové kanálky, které jsou různě zahnuté, mohou se rozdvojovat a zase spojovat. Velkou výhodou při endodontickém ošetření je použití zvětšovacích pomůcek, mikroskopu nebo lupových brýlí s výkonným světlem. Takto vybavený lékař potom do některých kanálků může přímo vidět, což velmi usnadňuje práci.

Pro úspěch ošetření je důležité nalezení a zprůchodnění všech kanálků, které se v zubu nacházejí. Následně se kanálky rozšíří, aby je bylo možné důkladně vydezinfikovat. Vydezinfikovaný zub se potom plní kořenovou výplní, která uvnitř kořenový systém utěsní. Dle zvyklostí pracoviště a rozsahu defektu se zub opatří bílou výplní, korunkou, nebo overlayí. Celkově se jedná o časově a finančně náročné ošetření, ovšem při příhodných anatomických poměrech zubu, správném postupu dezinfekce a moderních metodách zaplnění má ošetření vysoké procento úspěchu přesahující hranici 90%. Bohužel zastaralé metody plnění (z 60. let minulého století) tzv. “na pojišťovnu” mají oproti tomu velmi nízkou úspěšnost a jsou zpravidla jen oddálením vytržení zubu o několik málo let.

Kapitolou samou o sobě je tzv. reendodontické ošetření, tedy ošetření kořenových kanálků u zubu, který již byl zaplněn, ale většinou v důsledku neúplné dezinfekce se zánět pod kořenem nehojí. To vyžaduje především komplikované odstranění stávající kořenové výplně a mnohdy opravy i různých chyb z předešlého ošetření. Pro reendodoncii (angl. Root canal re-treatment = RCRT) je nutností správné vybavení ordinace, lupové brýle nebo mikroskop, speciální instrumentárium na zprůchodnění kořenových kanálků, jako jsou různé ultrazvukové koncovky, a především dostatečné znalosti a šikovnost lékaře, který tento zákrok provádí.

 

FOTOGALERIE: V rámci komplexní péče jsme u prezentovaného případu předělali i amalgámové výplně na sousedních zubech, pod kterými byly kazy.

%d blogerům se to líbí: